9 marca 2021 roku - 13 Radżab 1441
muzulmanie-bismillah

Hadis na dziś

„Staję do modlitwy (by ją poprowadzić) z intencją przedłużenia jej. Wtedy słyszę płacz dziecka i skracam ją, by nie było to uciążliwe dla jego matki”.

Ajat na dziś

One (wasze żony) są okryciem dla was i wy jesteście okryciem dla nich.