28 maja 2022 roku - 16 Szałłal 1442
muzulmanie-bismillah

Hadis na dziś

„(Prorok) Dawud jadł tylko to, na co własnoręcznie zarobił.”

Ajat na dziś

On postawił na ziemi góry niewzruszenie stojące, aby ona nie kołysała się z wami. A także rzeki i drogi, które mają was prowadzić