29 lipca 2021 roku - 19 Zul-hidżdża 1442
muzulmanie-bismillah
Do Nowego Roku Muzułmańskiego pozostało 11 dni

Hadis na dziś

„Dni Taszrik to dni jedzenia, picia i wspominania Allaha”.

Ajat na dziś

Oto powiedział Abraham: „O Panie! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj mnie oraz moich synów przed czczeniem bożków