30 października 2020 roku - 13 Rabi-ul Ałłal 1442
muzulmanie-bismillah

Hadis na dziś

„Żaden sługa nie doznał poważniejszego problemu niż utrata wzroku, z wyjątkiem odwrócenia się od swojej religii”

Ajat na dziś

A jeśli oni się odwrócą, powiedz: „Bóg mi wystarczy! Nie ma boga oprócz Niego. Tylko Jemu zaufałem, On jest Panem Tronu Wielkiego!”