13 maja 2021 roku - 1 Szałłal 1442
muzulmanie-bismillah
Pierwszy dzień Ramadan Bajram (Eid al-Fitr)

Hadis na dziś

„Nie oddalajcie się od prawości i uczciwości, gdyż prawość prowadzi do dobra, a dobro prowadzi do Raju. Jeśli człowiek cały czas mówi prawdę, zyska u Allaha miano prawego muzułmanina.”

Ajat na dziś

On stworzył dla was trzody, z których macie ciepłe odzienie i wiele korzyści. I z nich się pożywiacie.