1 października 2020 roku - 14 Safar 1442
muzulmanie-bismillah
Do dnia Miełlud pozostało 28 dni

Hadis na dziś

„Proroku, czy jest jakieś zobowiązanie, które mam wobec rodziców po ich śmierci?”. Odpowiedział: „Tak, modlić się za nich, prosić Allaha o przebaczenie dla nich, wypełniać złożone przez nich obietnice, utrzymywać w ich zastępstwie więzi pokrewieństwa oraz szanować ich przyjaciół”.

Ajat na dziś

Ślepy nie jest podobny do widzącego, ani ciemność do światła, ani cień do upału