16 kwietnia 2021 roku - 4 Ramadan 1442
muzulmanie-bismillah
Trwa ramadan, a do Ramadanu Bajramu (Eid al-Fitr) pozostało 27 dni

Hadis na dziś

„Nie jest dozwolony kobiecie post (nadobowiązkowy) bez zgody męża, jeśli jest obecny; i nie jest dozwolone, aby wpuszczała kogokolwiek do domu bez jego zgody”.

Ajat na dziś

I ci, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła: oni będą błogosławieni i pięknie wyróżnieni.