18 stycznia 2021 roku - 23 Dżumadi-ul Ula 1441
muzulmanie-bismillah

Hadis na dziś

„Słudze, który przyjmuje islam i przestrzega go doskonale, Bóg wybacza wszystkie przeszłe grzechy i będzie go z nich rozliczać od chwili przyjęcia islamu. I każdy dobry uczynek pomnoży od dziesięciu po stukroć, zły zaś zapisze takim, jakim jest, chyba że go odpuści”.

Ajat na dziś

Dla tych, którzy rozdają w szczęściu i w niedostatku, którzy powstrzymują gniew i wybaczają ludziom. Zaprawdę, Bóg kocha czyniących dobro.