16 kwietnia 2021 roku - 4 Ramadan 1442
muzulmanie-bismillah
Trwa ramadan, a do Ramadanu Bajramu (Eid al-Fitr) pozostało 27 dni