23 października 2021 roku - 17 Rabi ul-ałłal 1443
muzulmanie-bismillah

Hadis na dziś

„Stopy człowieka nie poruszą się w Dniu Sądu, zanim nie zostanie on zapytany o jego życie i w jaki sposób je spędził, o jego wiedzę i w jaki sposób ją wykorzystał, i o jego majątek, w jaki sposób go zarobił i w jaki sposób rozdysponował, oraz o jego ciało i jak je zużył”.

Ajat na dziś

Tego Dnia niesprawiedliwy będzie gryzł swoje ręce i powie: „O, gdybym wybrał drogę z Wysłannikiem!