1 lipca 2022 roku - 21 Zul-kaada 1442
muzulmanie-bismillah
ramadan-10-ostatnich-nocy

Dwudziestego dnia ramadanu, po modlitwie magrib, rozpoczyna się 21. noc ramadanu, pierwsza z ostatnich dziesięciu nocy ramadanu, którymi Allah nas obdarował. Powinniśmy wykorzystać te noce, by czcić Jedynego Boga – Allaha. W zamian otrzymamy wynagrodzenie w Dniu Sądu Ostatecznego i kto wie, możliwe, że to właśnie te uczynki, które wykonamy podczas ostatnich nocy ramadanu przeważą szalę dobrych uczynków i to one umożliwią nam wejście do Raju, albo wejście na wyższy stopień Raju.

Jedna z tych nocy to Lajlat al-kadr, która jest wyjątkowym i błogosławionym czasem. Nie wiemy, w stu procentach, która z nocy jest nocą Kadyr, dlatego nie należy marnować ani jednej minuty z każdej z tych ostatnich nocy ramadanu.

Allah naucza, że Noc ta lepsza jest od tysiąca miesięcy, zaś muzułmanin, który spędza ją na modlitwie, recytacji Koranu, czczeniu Allaha, otrzyma nagrodę większą niż otrzymałby oddając Mu cześć przez tysiąc miesięcy (83 lata i 4 miesiące).

Allah przekazał nam: „Zaprawdę, zesłaliśmy ten Koran w Noc Przeznaczenia. Skąd miałbyś wiedzieć, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia jest lepsza od tysiąca miesięcy! Zstępują wówczas Aniołowie i Duch za pozwoleniem swego Pana, aby wypełnić każde polecenie. Ona jest pokojem aż do nastania brzasku.” (Sura Noc Przeznaczenia, 97:1–5)

To noc, podczas której Allah może nam wybaczyć wszystkie grzechy jakie do tej pory popełniliśmy!

Prorok (pokój i błogosławieństwo Boga z Nim) powiedział: „Allah wybaczy wszystkie grzechy wiernemu, którego modlitwy wznoszone w Noc Przeznaczenia (Kadyr) płyną szczerze z serca, w nadziei na nagrodę od Allaha; a osobie, która pości w miesiącu ramadan z szczerą wiarą i nadzieją na nagrodę od Allaha, wybaczone zostaną wszystkie popełnione przez nią grzechy”. (Sahih Buchari)

W JAKI SPOSÓB MUZUŁMANIN MOŻE SPĘDZIĆ LAJLAT AL-KADR?

  1. Czuwanie w nocy i modlitwa kijam

Posłaniec (sallallaahu alajhi ła sallaam) mówił: „Ktokolwiek modli się Noc Kadyr (Przeznaczenia) z imanem (wiarą), mając nadzieję na nagrodę, Allah wybaczy mu jego poprzednie grzechy.” (Sahih Buchari)

Ajsza (radijallaahu anha) powiedziała: „Kiedy nadchodziło ostatnie dziesięć dni ramadanu, Posłaniec (sallallaahu alajhi ła sallaam) zwykł czuwać w nocy,  przepasywał biodra/zaciskał pasa w biodrach i budził swoją rodzinę.” (Ibn Madżah)

Według szejha Saaliha Al Munadżdżida wyrażenie Ajszy: „zaciskać pasa w biodrach/przepasać biodra” jest metaforą przygotowywania się do wielbienia Allaha i starania się w tym okresie, bardziej niż zwykle. Ma to na celu przygotowanie się do włożenia dużego wysiłku. Istnieje również interpretacja,  że była to metafora znacząca powstrzymywanie się od stosunków seksualnych podczas tych ostatnich nocy ramadanu. Dodaje również, że Wysłannik Allaha budził swoje żony, aby modlić się kijaam.

  1. Dua

Podczas tej nocy zalecane jest też wykonywanie jak najwięcej dua. Zostało to przekazane od Ajszy (ra): „Powiedziałam: O Posłańcu Allaha, jeżeli wiem kiedy jest Noc Kadyr co powinnam mówić?” Mów: Allahumma innaka ‚afułłun tuhibbul ‚afła faa ‚afu ‚anni. O Allahu, ty wybaczasz i ty kochasz wybaczać, tak więc wybacz mi.” (Tirmizi)

Afuł oznacza przebaczenie kompletne, tak jakby grzechy, które popełniliśmy nigdy nie zostały popełnione – kompletne przebaczenie i wymazanie z rejestru naszych grzechów.

  1. Sadaka – dobroczynność

Zaid bin Khalid Al-Dżuhani przekazał, że Wysłannik Allaha (saał) powiedział: „Ktokolwiek dostarczy  pożywienia poszczącemu, aby ten przerwał swój post (tym jedzeniem), dla niego jest taka sama nagroda, za post bez pomniejszenia nagrody za post osobie poszczącej”. (Tirmizi)

Co oznacza, że gdy dzielisz się jedzeniem z poszczącym, otrzymasz wynagrodzenie za post tego poszczącego bez odjęcia wynagrodzenia temu, komu to jedzenie zaoferowałeś.

Adi bin Hatim (ra) poinformował, że Wysłannik Allaha (saał) powiedział: „Chroń się przed ogniem piekielnym, dając nawet kawałek daktyla jako sadaka”. (Rijadus Salihiin)

Nie oznacza to, że sadaka musi być koniecznie przekazywana w formie jedzenia. Poprzez wspomnienie kawałka daktyla, Prorok Muhammad (saał) zaznacza, że nawet tak mało istotna rzecz jak kawałek daktyla, przekazana z czystą intencją zadowolenia Allaha, może nas ochronić przed piekłem.

  1. Czytanie Koranu
  2. Wykonywanie azkar (wspominanie Allaha)
  3. Mówienie dua swoimi słowami

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Dua to ibada”. Ibada oznacza oddawanie czci Allahowi.

  1. Pogłębianie wiedzy o islamie.

Zdobywanie korzystnej wiedzy jest obowiązkiem muzułmanina. Ta czynność jest również formą ibada.

KIEDY JEST LAJLAT AL-KADR?

Na podstawie sunny ustalono, iż wiedza na temat tej błogosławionej nocy została odebrana ummie przez kłótnię między dwoma towarzyszami Proroka (sahabami).

Ubadah ibn Samit przekazał: „Prorok (saał) wyszedł (z wiedzą na temat) Nocy Kadyr (Przeznaczenia), gdy dwóch mężczyzn spośród muzułmanów kłóciło się, wówczas Prorok powiedział: >>Zaprawdę wyszedłem zawiadomić was o Nocy Kadyr, ale taka i taka osoba kłóciły się i to zostało wzniesione. Być może jest to dla was dobre. Jakkolwiek, szukajcie jej podczas dziewiątej, siódmej i piątej nocy, w ostatnich dziesięciu nocach ramadanu<<„. (Buchari)

Najbardziej autentyczny przekaz w tej kwestii mówi, iż Lajlat al-kadr (Nocy Przeznaczenia) powinno się szukać podczas ostatnich dziesięciu nieparzystych nocy ramadanu. Ajsza relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (saał) miał w zwyczaju wykonywać itikaf w czasie nieparzystych, ostatnich dziesięciu nocy ramadanu mówiąc: „Szukajcie Nocy Kadyr (Przeznaczenia) podczas nieparzystych, ostatnich dziesięciu (nocy) ramadanu.” (Buchari i Muslim)

Jeżeli muzułmanin nie ma siły lub nie jest w stanie szukać w nieparzystych, ostatnich, dziesięciu nocach ramadanu, wtedy powinien spróbować nie opuszczać ostatnich siedmiu, nieparzystych nocy, jak określa to jeden z hadisów: „Szukajcie tej (nocy) w ostatnich dziesięciu nocach. Jakkolwiek, jeżeli jeden z was osłabnie lub nie będzie w stanie, wtedy nie pozwólcie się opanować przez siedem ostatnich noc.” (Buchari i Muslim)

Są różne opinie dotyczące tego, kiedy przypada Noc Kadyr (Przeznaczenia), ale najlepszą rzeczą dla muzułmanina, który jest szczery w szukaniu, jest czuwanie podczas ostatnich, dziesięciu, nieparzystych nocy. Jeżeli nie jest on w stanie lub jest zbyt słaby, wtedy powinien przynajmniej czuwać 25., 27., i 29. noc. A Allah wie najlepiej.

(Red.)