1 lipca 2022 roku - 21 Zul-kaada 1442
muzulmanie-bismillah
filary-islamu

Każda religia, z wyjątkiem islamu, została nazwana albo ze względu na imię głosiciela, albo ze względu na społeczność czy naród, w których się pojawiła. Znaczeniem słowa islam jest pokój ciała i duszy, poprzez posłuszeństwo i całkowite poddanie się woli Allaha (Boga jedynego). Podstawę życia muzułmańskiego tworzy pięć filarów islamu.

Zrelacjonowano, że Prorok Muhammad powiedział: „Islam opiera się na pięciu filarach: zaświadczeniu, że nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem; wykonywaniu modlitwy; poszczeniu w ramadanie; wypłacaniu zakatu i odwiedzeniu Domu Allaha – Kaaby” (Buchari, „Iman”, 1).

Wyznawcy powinni wypełniać określone obowiązki nałożone na nich. Podstawowe z nich są filarami religii. Islam opiera się na następujących pięciu filarach:

  1. wyznanie wiary, iż nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem
  2. wykonywanie pięciu obowiązkowych modlitw dziennie
  3. Post w miesiącu ramadan
  4. Płacenie zakatu (jałmużny): coroczne przekazywanie określonej kwoty z posiadanej własności potrzebującym
  5. Pielgrzymka: odbycie raz w życiu pielgrzymki (hadżdż).

Pierwszy filar jest podstawą islamu. Pozostałe są głównymi obowiązkami. Człowiek nieuznający chociażby jednego filaru, nie zalicza się do muzułmanów.

O filarach islamu można przeczytać w następujących publikacjach:

Muhtasar Ilmihal. Podstawy wiedzy muzułmańskiej zgodnie z zasadami mazhabu hanafickiego.

Recep Özdirek, Faruk Salman, Nazif Yilmaz. Moja wspaniała religia 1. Uczę się czcić Boga 1.

Murat Kaja. Islam ostatnia religia objawiona.

Sayyd Abul Ala Al-Maudui. Zrozumieć islam.

Ajsze Oztiurk. Uczę się czcić Boga.

Alparsłan Durmusz, Hatidże Yszyłak, Ilias Asłan, Neriman Gëkczegëz Karatekin. Poznaję swoją religię.

Muhammad Quadir. Odkryj islam.

Publikacje dostępne są na stronie internetowej: www.bibliotekamuzulmanska.pl