1 lipca 2022 roku - 21 Zul-kaada 1442
muzulmanie-bismillah
kalendarz-muzulmanski-skrocony

Kalendarz Muzułmański
2021/ 1442/1443

Noc al-raga’ib – 18 lutego 2021 (czwartek) – 6 radżab 1442
Noc al-miradż – 10 marca 2021 (środa) – 26 radżab 1442
Noc al-bara’at – 27 marca 2021 (sobota) – 14 szaban 1442

Ramadan
Pierwszy tarałih (zapośnik) – 12 kwietnia 2021 (poniedziałek) – 30 szaban 1442
Pierwszy dzień ramadanu (post) – 13 kwietnia 2021 (wtorek) – 1 ramadan 1442
Piętnasty tarałih – 26 kwietnia 2021 (poniedziałek) – 14 ramadan 1442
Kadyr Noc (Noc Przeznaczenia) – 8 maja 2021 (sobota) – 26 ramadan 1442

Ramadan Bajram (Eid al-Fitr)
Pierwszy dzień – 13 maja 2021 (czwartek) – 1 szałłal 1442
Drugi dzień – 14 maja 2021 (piątek) – 2 szałłal 1442
Trzeci dzień – 15 maja 2021 (sobota) – 3 szałłal 1442

Kurban Bajram (Eid al-Adha)
Pierwszy dzień – 20 lipca 2021 (wtorek) – 10 zul-hidżdża 1442
Drugi dzień – 21 lipca 2021 (środa) – 11 zul-hidżdża 1442
Trzeci dzień – 22 lipca 2021 (czwartek) – 12 zul-hidżdża 1442
Czwarty dzień – 23 lipca 2021 (piątek) – 13 zul-hidżdża 1442

Nowy Rok Muzułmański (1443 hidżry)
9 sierpnia 2021 (poniedziałek)  – 1 muharram 1443

Dzień Aszura (dzień pokuty i postu)
18 sierpnia 2021 (środa) – 10 muharram 1443

Miełlud (dzień narodzin Proroka Muhammada, saał)
18 października 2021 (poniedziałek) – 12 rabi ul-ałłal 1443