28 maja 2022 roku - 16 Szałłal 1442
muzulmanie-bismillah
modlitwa-codzienna

Modlitwa codzienna jest drugim filarem islamu. Po wypowiedzeniu wyznania wiary (szahady), istotnym i najważniejszym obowiązkiem wierzącego jest wykonywanie modlitwy. Stanowi to oznakę wiary w Boga i służenia Mu. Modlitwa, jako forma wielbienia Najwyższego, istnieje we wszystkich religiach monoteistycznych. Muzułmanie powinni wykonywać ją o określonych porach pięć razy dziennie. Jest to fard, czyli bezwzględny obowiązek. Nie można opuszczać czasu modlitwy ani przerywać modlitwy bez poważnych  powodów. Nawet podczas choroby, gdy stan zdrowia nie pozwala na wstanie, modlitwa powinna być wtedy wykonana na siedząco lub leżąco.

Zaprawdę, Ja jestem Bogiem i nie ma boga poza Mną! Czcij Mnie i odmawiaj modlitwę, wspominając Mnie! (sura Ta Ha, 14)

Modlitwa składa się z dwunastu fardów (elementów obowiązkowych): sześciu szartów, czyli warunków modlitwy, czynności wykonywanych przed modlitwą i sześciu ruknów – części składowych modlitwy, wykonywanych podczas modlitwy.

I. Szarty (warunki) modlitwy

Modlitwa przybliża człowieka do Boga, dlatego trzeba się do niej odpowiednio przygotować. W tym celu należy spełnić określone warunki:

 1. Ablucja jest najważniejszym elementem przygotowania do modlitwy. Kiedy człowiek staje przed obliczem Najwyższego, powinien być czysty zarówno na ciele, jak i na duszy.
 2. Oczyszczenie. Miejsce, gdzie wykonuje się modlitwę i ubranie człowieka modlącego się powinny być czyste. Prorok powiedział, iż czystość jest kluczem do modlitwy. (Abu Dawud, al-Tahara, 31/61)
 3. Zakrycie ałry. Ałra oznacza części ciała, które muszą być obowiązkowo zakryte.
 4. Skierowanie się w stronę Kaaby. Wykonując modlitwę, należy obrócić się twarzą w kierunku, gdzie znajduje się Kaaba.
 5. Właściwy czas rozpoczęcia modlitwy. Każda modlitwa ma swoją określoną porę, podczas której powinna być wykonana. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny nie pomodlimy się o czasie, należy zrobić to jak najszybciej.
 6. Intencja. Trzeba poczuć w duszy intencję wykonania modlitwy. Dobrze widziane jest również wyrażenie jej słowami.

 Głoś to, co zostało ci objawione z Księgi i stawaj do modlitwy, modlitwa bowiem powstrzymuje przed tym co haniebne i nieprzyzwoite. A wspominanie Boga jest większe. Bóg wie, co wy robicie (sura Pająk, 45).

II. Rukuny modlitwy

Po wypełnieniu wszystkich szartów modlitwy, możemy przystąpić do jej wykonania. Podczas modlitwy musimy wykonać sześć obowiązkowych działań, które nazywają się rukunami:

 1. Takbir otwierający. Każda modlitwa zaczyna się słowami „Allahu Akbar”, które podkreślają potęgę Boga.
 2. Kijam. Modlitwa, którą należy wykonywać na stojąco, jeśli pozwala na to zdrowie.
 3. Kiraat. Recytacja Koranu na stojąco.
 4. Ruku. Pochylenie się z położeniem dłoni na kolanach.
 5. Sadżda. Wykonanie pokłonu, jednocześnie dotykając ziemi czołem, dłońmi, kolanami i końcami palców stóp.
 6. Ahira. Na zakończenie modlitwy na siedząco recytacja dua at-Tahijatu.

Podstawę religii stanowi jedność ze współwyznawcami. Dlatego też należy starać się,               aby wykonywać modlitwy wspólne. Ludzie, którzy zbierają się w celu wspólnego wykonania modlitwy, nazywają się dżamaat.

Wykonywanie pięciokrotnej modlitwy każdego dnia – to akt czci, który stał się obowiązkowy (fard) w czasie nocy al-miradż. Modlitwa jest obowiązkiem dla muzułmanina, który osiągnął dojrzałość i jest w pełni władz umysłowych. Ci, którzy wiedzą o tym, ale z powodu lenistwa nie wykonują modlitwy, popełniają wielki grzech.

Nasza religia od najmłodszych lat zachęca dzieci do edukacji religijnej. Prorok Muhammad rekomendował rozpoczęcie nauczania modlitwy, gdy dziecko ukończy siedem lat i nalegał, aby regularnie modliły się po ukończeniu dziesięciu lat.

„Pierwszą rzeczą, o którą zostanie zapytany sługa w Dzień Sądu Ostatecznego – to modlitwa. Jeśli modlitwa będzie nienaganna, to osiągnie pożytek. Jeśli modlitwa okaże się znikoma, poniesie stratę”  (Tirmizi, „Małakit”, 188).

Pięć obowiązkowych modlitw dziennych to: al-fadżr, al-zuhr, al-asr, al-magrib, al-isza. Każda z nich ma swoją ustaloną porę odprawiania. Nie możemy ich zamieniać miejscami. Jeśli nie zdążyliśmy wypełnić modlitw o właściwym czasie, musimy je odrobić jak tylko będzie sposobność.

Czas modlitw (czasy odprawiania poszczególnych modlitw codziennych dla wybranych miast w Polsce):

 1. Modlitwa poranna (al-fadżr). Jej czas trwa od świtu do wschodu słońca. Składa się z dwóch rakatów.
 2. Modlitwa południowa (al-zuhr). Rozpoczyna się, gdy słońce minie zenit. Składa się z czterech rakatów.
 3. Modlitwa popołudniowa (al-asr). Rozpoczyna się po rozdwojeniu się cieni przedmiotów. Składa się z czterech rakatów.
 4. Modlitwa wieczorna (al-magrib). Rozpoczyna się po zachodzie słońca. Składa się z trzech rakatów.
 5. Modlitwa nocna (al-isza). Zaczyna się od zupełnej ciemności do brzasku, zaleca się wykonanie modlitwy do północy. Składa się z czterech rakatów.

O nadejściu czasu modlitwy, muzułmanie dowiadują się słysząc azan. Człowieka recytującego azan, nazywa się muezinem. Azan wykonuje się donośnym głosem z minaretu. Słysząc azan, należy powtarzać jego słowa za muezinem.

Allahu akbar (4)
Bóg jest wielki.

Aszhadu an laa illaha ilallah (2)
Zaświadczam, że nie ma Boga prócz Allaha.

Aszhadu anna Muhammadan Rasulullah (2)
Zaświadczam, że Muhammad jest Jego Wysłannikiem.

Hajja alas salah  (2)
Śpieszcie na modlitwę!

Hajja alal falah  (2)
Śpieszcie po nagrodę!

Allahu akbar  (2)
Bóg jest wielki.

La illaha ilallah (1)
Nie ma Boga prócz Allaha.

Tekst wszystkich azanów jest jednakowy. Tylko w porannym azanie po słowach „Hajja alal falah” dwukrotnie wymawia się „Assalatu chajrum minan naum” – „Modlitwa jest lepsza od snu”.

Wezwaniem ustawienia się do modlitwy jest ikama. Wykonywana jest głośno przez muezina przed modlitwą zbiorową. Mężczyźni, odmawiający modlitwę w pojedynkę, wykonują ikamę półgłosem. Kobiety ikamy nie wygłaszają. Ikama brzmi podobnie jak azan, tylko po słowach „Hajja alal falah” dwukrotnie wymawia się „Kad kaamatis salah” – „Modlitwa rozpoczęła się”. Azan jest wykonywany melodyjnie, śpiewnie, z przerwami między frazami, a ikama – trochę szybciej i wyraziście, bez przerw między frazami.

Allahu akbar (4)                                                       .

Aszhadu an laa illaha ilallah (2)

Aszhadu anna Muhammadan Rasulullah (2)

Hajja alas salah (2)

Hajja alal falah (2)

Kad kaamatis salah (2)

Allahu akbar (2)

La illaha ilallah (1)

O modlitwie codziennej można przeczytać w następujących publikacjach:

 • Muhtasar Ilmihal. Podstawy wiedzy muzułmańskiej zgodnie z zasadami mazhabu hanafickiego.
 • Wprowadzenie do modlitwy dziennej. Tłumaczenie krótkich sur z Koranu.
 • Asym Ujsal. Uczę się oczyszczania i modlitwy.
 • Recep Özdirek, Faruk Salman, Nazif Yilmaz. Moja wspaniała religia 1. Uczę się czcić Boga 1.
 • Murat Kaja. Islam ostatnia religia objawiona.
 • Sayyd Abul Ala Al-Maudui. Zrozumieć islam.
 • Ajsze Oztiurk. Uczę się czcić Boga.
 • Alparsłan Durmusz, Hatidże Yszyłak, Ilias Asłan, Neriman Gëkczegëz Karatekin. Poznaję swoją religię.
 • Abu al-Lajs as-Samarkandi. Prologomena do modlitwy.
 • Muhammad Quadir. Odkryj islam.

Publikacje dostępne są na stronie internetowej: www.bibliotekamuzulmanska.pl