28 maja 2022 roku - 16 Szałłal 1442
muzulmanie-bismillah
modlitwa-piatkowa

Piątek jest dla muzułmanów dniem świątecznym. Tego dnia spotykają się w meczecie na modlitwie piątkowej dżum’a. Modlitwa ta jest fardem (obowiązkiem), wykonywanym z dżamaatem (grupą ludzi), w czasie modlitwy południowej. Ci, którzy nie odmówią modlitwy piątkowej z jakiejś przyczyny, wykonują modlitwę az-zuhr. Z chwilą nadejścia pory modlitwy, należy zostawić wszystkie sprawy i udać się do meczetu na modlitwę piątkową.

Oprócz warunków właściwych dla pięciokrotnej modlitwy, modlitwa dżum’a (piątkowa) ma jeszcze dwie grupy warunków dodatkowych:

łudżub, warunki, które czynią piątkową modlitwę obowiązkową (fardem),

sihhat, warunki zapewniające piątkowej modlitwie ważność.

ŁUDŻUB MODLITWY PIĄTKOWEJ

 1. Być mężczyzną (nie kobietą lub hermafrodytą).
 2. Być człowiekiem wolnym (nie niewolnikiem lub więźniem).
 3. Być stałym mieszkańcem (nie w podróży).
 4. Być zdrowym (nie chorym tak bardzo, że nie można dojść na wspólną modlitwę).
 1. Być widzącym (nie niewidomym).
 2. Mieć zdrowe nogi (nie być sparaliżowanym).
 3. Brak innych poważnych przyczyn, niepozwalających uczestniczyć w piątkowej modlitwie (np. strach przed napadem wroga, bardzo silny deszcz, błoto, breja itp.).

SIHHAT MODLITWY PIĄTKOWEJ

 1. Prowadzenie modlitwy piątkowej w miastach i większych miejscowościach (także w wioskach, gdzie jest to dozwolone).
 2. Prowadzenie modlitwy piątkowej przez osobę uprawnioną lub jej przedstawiciela.
 3. Wykonanie modlitwy w czasie zwykłej modlitwy południowej.
 4. Wygłoszenie chutby (kazania) przed dżamaatem.
 5. Obecność co najmniej trzech osób (nie licząc imama).
 6. Ogólna dostępność miejsca przeprowadzania modlitwy piątkowej.

„O wy, którzy wierzycie! Kiedy rozlegnie się wezwanie na modlitwę piątkową, to spieszcie wspominać Boga i pozostawcie swój handel. To jest dla was najlepsze, gdybyście tylko wiedzieli!”  (Sura Zgromadzenie, 62: 9)

W jaki sposób wykonujemy modlitwę piątkową?

 • Muezin recytuje pierwszy azan
 • Samodzielnie wykonujemy 4 rakaty sunny początkowej (modlitwa nadobowiązkowa)
 • Po odmówieniu sunny początkowej imam wchodzi na minbar i siada.
 • Muezin recytuje wewnętrzny (drugi) azan.
 • Po zakończonym azanie imam wstaje i wygłasza kazanie. Piątkową chutbę wysłuchujemy w milczeniu. Wygłoszenie i wysłuchanie kazania jest obowiązkowe.
 • Po kazaniu i ikamie, podążając za imamem, odmawiamy dwa rakaty fardu
 • Samodzielnie wykonujemy 4 rakaty końcowej sunny modlitwy piątkowej.

O modlitwie piątkowej można przeczytać w następujących publikacjach:

 • Muhtasar Ilmihal. Podstawy wiedzy muzułmańskiej zgodnie z zasadami mazhabu hanafickiego.
 • Asym Ujsal. Uczę się oczyszczania i modlitwy.
 • Recep Özdirek, Faruk Salman, Nazif Yilmaz. Moja wspaniała religia 1. Uczę się czcić Boga 1.
 • Ajsze Oztiurk. Uczę się czcić Boga.

Publikacje dostępne są na stronie internetowej: www.bibliotekamuzulmanska.pl