1 lipca 2022 roku - 21 Zul-kaada 1442
muzulmanie-bismillah
eid-mubarak

W ciągu roku muzułmanie obchodzą dwa najważniejsze święta. Są to: Eid al-Fitr (Ramadan Bajram) – trzydniowe święto na zakończenie postu w miesiącu Ramadan i Eid al-Adha (Kurban Bajram) – czterodniowe święto ofiarowania kończące hadżdż, doroczną pielgrzymkę do Mekki. Rok muzułmański, czyli księżycowy, jest o 10–11 dni krótszy od słonecznego, dlatego też święta muzułmańskie nie maja stałego miejsca w kalendarzu gregoriańskim. W czasie tych świąt wykonujemy dwa rakaty modlitwy świątecznej. Modlitwa ta jest ładżibem (zalecanym akty czci) dla tego, komu modlitwa piątkowa przypisana została jako fard. Czas, w którym może być wykonana rozpoczyna się 45 minut po wschodzie słońca i trwa prawie do południa. Modlitwę świąteczną  odprawia się we wspólnocie.

Modlitwa świąteczna składa się z dwóch rakatów i jest wykonywana dokładnie tak samo jak fard modlitwy porannej. Różnica polega jedynie na tym, że w każdym rakacie dodatkowo wymawia się trzykrotnie takbir Allaahu akbar”. Pierwsze trzy recytowane są w pierwszym rakacie po dua Subhanaka”, ale przed Fatihą. Pozostałe trzy takbiry w drugim rakacie po kira’acie (recytacji) dodatkowej sury. Wypowiedzenie tych sześciu takbirów jest ładżibem. Takbirul iftitah (takbir wprowadzający), będący fardem w każdej modlitwie, jest fardem również w modlitwie świątecznej. Inne takbiry sunną (nadobowiązkowe).

Kazanie (chutba) jest wygłaszane przez imama po wykonaniu modlitwy świątecznej. Podczas chutby modlitwy Ramadan Bajramu mówi się o zakat al fitr, a w czasie Kurban Bajramu kazanie dotyczy znaczenia i zalet składania ofiar. Czytanie chutby jest sunną naszego ukochanego Proroka (saał).

Podczas święta Kurban Bajram w dwudziestu trzech modlitwach codziennych, poczynając od modlitwy porannej dnia Arafat do modlitwy wieczornej czwartego dnia święta, po wykonaniu fardu, ładżibem jest wypowiedzenie takbiru taszrik: „Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaahu łallaahu akbar, Allaahu akbar ła lillaahil hamd”. „Bóg jest Wielki, Bóg jest Wielki, nie ma żadnego bóstwa, prócz Allaha, i Bóg jest Wielki, Bóg jest Wielki i chwała należy się Bogu”. Wypowiedzenie takbiru taszrik zaraz po fardzie modlitwy stanowi ładżib dla każdego muzułmanina, mężczyzny i kobiety, niezależnie od tego, czy modlitwa wykonywana jest wspólnie, czy też indywidualnie. Dotyczy to zarówno musafira (podróżującego), jak i mukima (stałego mieszkańca).

O modlitwie świątecznej można przeczytać w następujących publikacjach:

  1. Muhtasar Ilmihal. Podstawy wiedzy muzułmańskiej zgodnie z zasadami mazhabu hanafickiego.
  2. A. Ujsal, Uczę się oczyszczania i modlitwy.
  3. R. Özdirek, F. Salman, N. Yilmaz, Moja wspaniała religia 1. Uczę się czcić Boga 1.
  4. M. Quadir, Odkryj islam.

Książki wydane przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP są dostępne na stronie Biblioteki Muzułmańskiej www.bibliotekamuzulmanska.pl