1 lipca 2022 roku - 21 Zul-kaada 1442
muzulmanie-bismillah
pielgrzymka

Prorok Muhammad (saał) zalecał podczas ramadanu:

 1. Jedzenie lekkiego posiłku na krótko przed przedświtem (przed modlitwą fadżr – poranną).
 2. Spożycie trzech daktyli i wypicie szklanki wody zaraz po zachodzie słońca przed modlitwą magrib, odmawiając przed spożyciem krótką dua:
  Allahumna leka sumna, ła ala rizkika afterna
  (O Allahu dla Ciebie pościliśmy i teraz przerywamy post pokarmem dostarczonym nam przez Ciebie).
 3. Spożywanie jak najlżejszych posiłków, ponieważ Prorok (saał) uczył, że najgorszą rzeczą jest przepełniony ludzki żołądek.
 4. Odprawianie i uczestniczenie w modlitwach tarałih.
 5. Wzajemne odwiedziny wiernych i wzmożone uczestnictwo w akcjach dobroczynnych.
 6. Recytacja Koranu oraz pogłębienie wiedzy religijnej poprzez czytanie lub uczestniczenie w spotkaniach podczas ramadanu.
 7. Rozdawanie jałmużny potrzebującym (sadoga) oraz przekazanie pod koniec postu przed modlitwą bajramową jałmużny obowiązkowej zakat al-Fitr (Fitre).
 8. Nadzwyczajna ostrożność w posługiwaniu się zmysłami, w myśleniu i szczególnie w używaniu języka. Powstrzymanie się od niepotrzebnych rozmów i obmawiania oraz unikanie wszelkich nieprzyzwoitych ruchów.