28 maja 2022 roku - 16 Szałłal 1442
muzulmanie-bismillah
normy-etyczne

Jaki jest stosunek islamu do zdrowia?

Życie i zdrowie stanowią nierozerwalną całość, dlatego islam jako całościowy system życia wiele miejsca i uwagi poświęca ogólnie pojętemu zdrowiu. Islam jest religią, która dba o psycho-fizyczną równowagę człowieka, którą może osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez stosowanie się do nakazów i zakazów Boga.

Wielki muzułmański uczony Ibnu Qajjim w swej książce Medycyna Proroka przedstawił stosunek islamu do zdrowia i medycyny, między innymi lecznicze działanie wielu ziół, owoców i warzyw, zabiegi higieniczne, profilaktykę oraz dietę.

Posłannictwo wszystkich proroków bożych miało i ma na celu ochronę pięciu podstawowych potrzeb człowieka: religii, godności, życia, majątku i rozumu. Wszelkie zakazy i nakazy w islamie dbają o to, aby potrzeby duchowe, psychiczne, fizyczne i umysłowe człowieka były maksymalnie spełnione i ochronione.

Jaki jest stosunek islamu do choroby?

Islam dba o ludzkie zdrowie na dwa sposoby:

 1. zapobieganie (profilaktyka),
 2. leczenie.

Metodami zapobiegającymi choroby są wszelkie nakazy jak post, modlitwa, rytualne obmycie ciała, jałmużna, małżeństwo, kwarantanna, a także zakazy takie jak: zakaz stosowania alkoholu, narkotyków i palenia tytoniu; cudzołóstwa, hazardu, spożywania wieprzowiny, padliny, krwi.

Natomiast czyny zalecane to dieta, odpoczynek, aktywność fizyczna.

„On jest Tym, który uczynił dla was noc, abyście podczas niej odpoczywali, i dzień, abyście jasno widzieli. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy słuchają!(Sura Jonasz, 10:67)

Metodami leczniczymi są:

 1. Medycyna konwencjonalna (leczenie szpitalne, farmakologia). Prorok (saał) mówi:

„Allah nie zesłał żadnej choroby, jak tylko z lekarstwem, a więc leczcie się.” (Buchari)

 1. Medycyna niekonwencjonalna, inaczej naturalna (m.in. zioła, apiterapia, psychoterapia, homeopatia). Prorok (saał) mówił: „Gorączka pochodzi z ognia piekielnego, a więc leczcie ją wodą”(Ibnu Madża). Natomiast w Koranie czytamy: „Jedzcie ze wszystkich owoców i chodźcie pokornie drogami swego Pana!
  Z wnętrzności ich wychodzi napój różnego koloru, w którym ludzie znajdują uzdrowienie. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy się zastanawiają!”
  (Sura Pszczoły, 16:69)

„My zsyłamy poprzez Koran to, co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych; a niesprawiedliwym powiększa on tylko stratę.” (Sura Podróż nocna, 17:82)

Jaki jest stosunek islamu do śmierci?

Zmarłego myjemy, zawijamy w płótno, odprawiamy modlitwę pogrzebową oraz chowamy na muzułmańskim cmentarzu. Wszystkie działanie wobec zmarłego muszą być zgodne z zasadami religii.

Jaki jest stosunek islamu do opieki medycznej?

Zgodnie z zasadami islamu podczas świadczenia opieki medycznej, wymagana jest separacja płciowa (np. opieka ginekologiczna itp.). W sytuacjach trudnych, kiedy nie ma innej możliwości, separacja nie jest wymagana.

Jaki jest stosunek islamu do aborcji?

 1. Aborcja jest zakazana na każdym etapie ciąży, chyba że istnieje do tego słuszny powód [1] medyczny, poparty prawem muzułmańskim, szaria.
 2. Jeżeli ciąża jest na pierwszym etapie, czyli czterdzieści dni od zapłodnienia, a aborcja ciąży jest uzasadniona przez prawolub ma na celu uniknięcie szkody, wtedy jest dozwolona. Aborcja dokonana w obawie przed trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci, utrzymaniem ich, zapewnieniem im edukacji, obawami o ich przyszłość lub gdy rodzice uważają, że mają już wystarczająco dużo dzieci – nie jest dozwolona.
 3. Po tym, jak zarodek przekształcił się w alaqah lub w mudghah [2], aborcja dozwolona jest tylko wtedy, gdy godna zaufania komisja lekarska stwierdzi, że pozostawienie ciąży zagraża zdrowiu matki. Gdy istnieje obawa, że donoszenie ciąży może zagrażać życiu matki i nic już nie można zrobić, wtedy aborcja również jest dozwolona.
 4. W trzecim etapie ciąży, po upłynięciu czterech miesięcy od zapłodnienia, aborcja dozwolona jest tylko wtedy, gdy godni zaufania lekarze specjaliści dojdą do wniosku, że pozostawienie płodu w łonie matki doprowadzi do jej śmierci. Jest to dozwolone, tylko w przypadku, gdy wszystkie inne metody utrzymania płodu przy życiu zawiodą. Wykonanie aborcji w takich przypadkach jest dozwolone, aby zapobiec większemu złu oraz zachować ważniejszą korzyść. [3]

[1] Powodem takim jest na przykład poważna obawa o zdrowie matki.

[2] Jest to trzeci etap ciąży, który następuje po 80 dniach od zapłodnienia. Słowo mudghah znaczy „kawałek ciała”.

[3] W obu tych przypadkach, pozbawienie płodu życia jest dozwolone jedynie, gdy wykorzystane zostaną wszystkie inne możliwości utrzymania płodu przy życiu. Jest to także zgodne ze słowami Szejcha Ibn Usajmina, przytoczonych powyżej w punkcie 2. Jeżeli możliwe jest cesarskie cięcie, umożliwiające uratowanie dziecka, aborcja, wynikiem której jest pozbawienie płodu życia, jest zabroniona.

Źródło: https://www.planetaislam.com/kobiety/aborcja.html#_ednref5

Jaki jest stosunek islamu do eutanazji?

Eutanazja jest całkowicie zabroniona w islamie.

Jaki jest stosunek islamu do sztucznego zapłodnienia?

Islam dopuszcza sztuczne zapłodnienie, tylko i wyłącznie, gdy nasienie pochodzi od męża i zostało pobrane za jego życia.

Jaki jest stosunek islamu do kremacji?

Kremacja jest zabroniona. Ciało należy umyć, zawinąć w całun i pochować w ziemi. Zgodnie ze słowami Koranu, Allah przekazał ludzkości jak ma wyglądać kolejno pochówek, opisując zabójstwo, którego dokonał syn Adama na swoim bracie. Ten dokonał pochowania brata, obserwując kruka, grzebiącego zabitego ptaka: „Wówczas Bóg posłał kruka, który podrapał ziemię, aby mu pokazać, jak ukryć zwłoki brata. Powiedział on: O biada mi! Czyż ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata?” I wtedy znalazł się wśród tych, którzy wyrażają skruchę.” (Sura Stół zastawiony, 5:31).

Jaki jest stosunek islamu do sekcji zwłok i transplantacji?

Muzułmańscy uczeni wydali fatłę zezwalającą na przeprowadzenie sekcji zwłok lub przeszczepienie narządów, za zgodą krewnych zmarłego, w celu uratowania żywej osoby w następujących sytuacjach:

 1. rozcięcie brzucha ciężarnej kobiety w celu uratowania życia nienarodzonego dziecka,
 2. przeszczep złamanych kości, jeżeli nie ma innych metod leczenia oraz wymagana jest zgoda leczonego pacjenta,
 3. pobranie narządów od zmarłego oraz przeszczepienie ich żywej osobie w celu ratowania życia, wymagana jest zgoda leczonego pacjenta.

 Źródło: http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2859